bike-web

CERO BENELUX

CLIMATE AND ECONOMICS RESEARCH IN ORGANISATIONS

[qode_elements_holder background_color=”#f7f7f7″ number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item item_padding=”5% 8%” advanced_animations=”no”]

Een substantiële bijdrage leveren aan vermindering van CO2 uitstoot en daarbij ook nog een structureel 20 tot 25 % van uw reiskostenbudget besparen?

 

Grote bedrijven als Microsoft, IBM, Oracle, Vattenfall en de Zweedse Bank gingen u al voor! NO-CURE, NO-PAY!

Te mooi om waar te zijn? Zeker niet, neem contact op met Stichting CERO BENELUX.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder background_color=”#ededed” number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item background_color=”#f7f7f7″ item_padding=”5% 8%” advanced_animations=”no”]

CERO proces: een Bewezen concept

Veel organisaties zijn zich onvoldoende bewust van het eigen reisgedrag waardoor veel reisgedrag inefficiënt en/of overbodig is. Door duidelijke doelen te stellen, reisgedrag in kaart te brengen en gedragen alternatieven te bedenken, kan er tussen de 6 en 24 % CO2 reductie plaatsvinden en kan er structureel € 20.000 tot 500.000 worden bespaard aan vervoerskosten per 1000 werknemers. De methodiek is ontwikkeld door CERO Zweden, in samenwerking met het Swedish Royal Institute of Technology.

 

Meer dan 70 organisaties (bedrijfsleven en overheden) gingen uw voor.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder background_color=”#ededed” number_of_columns=”two_columns” columns_proportion=”33_66″][qode_elements_holder_item background_color=”#2ca4b7″ item_padding=”15% 20%” advanced_animations=”no”]

Backcasting: doelen, mapping en maatregelen

Het probleem van veel CO2 reductieprogramma’s is dat percentages zich lastig laten vatten in concrete actieplannen. Dat is de reden dat CERO niet werk met ‘forecasting’ maar met ‘backcasting’:

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_color=”#f7f7f7″ item_padding=”8% ” advanced_animations=”no”]
[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder background_color=”#ededed” number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item background_color=”#f7f7f7″ item_padding=”15% 5%” advanced_animations=”no”]

Travel and cost survey, Smörgasbord with actions, Interactive workshop tool

Setting targets, Reduction plan, Action plan

Implementation, Monitoring, Follow up

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_color=”#2ca4b7″ item_padding=”15% 20%” advanced_animations=”no”]

Het proces:

Als de top van de organisatie besluit om aan het programma deel te nemen, wordt het proces doorlopen zoals hier naast afgebeeld.

 

In de analysefase wordt middels een enquête het reisgedrag van de werknemers in beeld gebracht.

 

Middels interactieve workshops vindt er ‘mapping’ (CO-emissie ten opzichte van de vervoerskosten) plaats van vervoersgedrag van de werknemers. Dit geeft veelal een verrassend beeld.

 

Daarna worden doelen gesteld, reductieplannen gemaakt en dit alles omgezet in concrete acties. Dit gebeurt in samenspraak met de medewerkers zelf. De voorgestelde acties zijn dus gedragen, waardoor de kans op succes wordt vergroot. Uiteindelijk worden de actieplannen geïmplementeerd, gemonitord en indien nodig bijgestuurd.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder background_color=”#f7f7f7″ number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item item_padding=”10%” advanced_animations=”no”]

Partners

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns” columns_proportion=”33_66″][qode_elements_holder_item background_color=”#2ca4b7″ item_padding=”15% 20%” advanced_animations=”no”]

No-cure, no-pay

De kosten voor een dergelijk traject zijn in de basis € 35.000,-. Dit zijn de kosten voor de inzet van de analysetools en de begeleiding van de adviseurs die de Stichting CERO inzet.

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_image=”272″ advanced_animations=”no”][/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”three_columns”][qode_elements_holder_item background_color=”#2ca4b7″ background_image=”270″ advanced_animations=”no”][/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_color=”#f7f7f7″ item_padding=”15%” advanced_animations=”no”]

Publicaties

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_color=”#f7f7f7″ item_padding=”15%” advanced_animations=”no”] [/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns” columns_proportion=”66_33″][qode_elements_holder_item background_color=”#f7f7f7″ item_padding=”10%” advanced_animations=”no”]

Over ons

Stichting Cero stelt zich tot doel het terugdringen van de CO2 uitstoot van bedrijven en het structureel verlagen van de vervoerskosten van het bedrijf, o.a. door:

 

 • bedrijven met elkaar te (laten) benchmarken
 • bedrijven van elkaar te laten leren
 • door met het bedrijfsleven en de wetenschap actief te zoeken naar alternatieve vervoersmogelijkheden.

 

CERO BENELUX is een stichting en heeft dus geen winstbejag. Voor het uitvoeren van de begeleidingssessies en benchmarks huurt de stichting daarvoor speciaal opgeleide en getrainde professionals in.

[/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_color=”#2ca4b7″ item_padding=”15% 20%” advanced_animations=”no”]

Voor wie?

Het CERO proces is bedoeld voor alle organisaties (profit en non-profit) die bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 zoveel mogelijk te beperken en die een bewustwording en bedragsverandering willen bewerkstellingen bij het personeel als het gaat om hun reisgedrag. Het CERO proces is al interessant voor bedrijven en organisaties vanaf 150 medewerkers.

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]
[qode_elements_holder number_of_columns=”two_columns”][qode_elements_holder_item background_color=”#2ca4b7″ item_padding=”10%” advanced_animations=”no”]

Contact

  [email* your-email placeholder "E-mailadres]

  [/qode_elements_holder_item][qode_elements_holder_item background_color=”#f7f7f7″ item_padding=”10%” advanced_animations=”no”]

  Marketing en communicatie:
  Frank Bierkens:
  Frank.Bierkens@cerobenelux.nl
  + 31 6 51 42 69 72

   

  Sales:
  Ron Bissels:
  Ron.Bissels@cerobenelux.nl
  + 31 6 33 63 48 67

   

  Data en analyse:
  Friso Metz:
  Friso.Metz@cerobenelux.nl
  + 31 6 52 60 96 28

  [/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]