CERO BENELUX

CLIMATE AND ECONOMICS RESEARCH IN ORGANISATIONS

 

Een substantiële bijdrage leveren aan vermindering van CO2-uitstoot en daarbij ook nog eens structureel 20-25 % van uw reiskostenbudget besparen? Grote organisaties in Zweden als Microsoft, IBM, Oracle, Vattenfall, regioStockholm, Zweedse Staatsbosbeheer  en de Zweedse Bank gingen u al voor!
NO-CURE, NO-PAY!

 

Te mooi om waar te zijn? Zeker niet, neem contact op met CERO BENELUX.

CERO proces: een Bewezen concept

Veel organisaties zijn zich onvoldoende bewust van het eigen reisgedrag waardoor veel reisgedrag inefficiënt en/of overbodig is. Door duidelijke doelen te stellen, reisgedrag in kaart te brengen en gedragen alternatieven te bedenken, kan er tussen de 5-25 % CO2 reductie plaatsvinden en kan er structureel € 20.000 tot 500.000 worden bespaard aan vervoerskosten. De methodiek is ontwikkeld door CERO Zweden, in samenwerking met het Swedish Royal Institute of Technology.

 

Meer dan 70 organisaties (bedrijven en overheden) gingen u voor.

Backcasting: doelen, mapping en maatregelen

Het probleem van veel CO2 reductieprogramma’s is dat percentages zich lastig laten vatten in concrete actieplannen. Daarom werkt CERO met backcasting. CERO belegt de acties intern bij degenen die daar binnen uw organisatie voor verantwoordelijk zijn.

Travel and cost survey, Smörgasbord with actions, Interactive workshop tool

Setting targets, Reduction plan, Action plan

Implementation, Monitoring, Follow up

Het proces:

Als de top van de organisatie besluit om aan het programma deel te nemen, wordt het proces doorlopen zoals hiernaast afgebeeld.

 

In de analysefase wordt middels een enquête het reisgedrag van de werknemers in beeld gebracht.

 

Middels interactieve workshops vindt er ‘mapping’ plaats (CO2-emissie ten opzichte van de vervoerskosten) van vervoersgedrag van de werknemers. Dit geeft veelal een verrassend beeld.

 

Daarna worden doelen gesteld, reductieplannen gemaakt en wordt dit alles omgezet in concrete acties. Dit gebeurt in samenspraak met de medewerkers zelf. De acties worden vervolgens bij de interne stakeholders belegd. Hiermee zijn organisaties zelf in staat actieplannen te implementeren en bij te sturen.

Partner

No-cure, no-pay

De kosten voor dit traject zijn ongeveer € 35.000,-. Het traject kan No-cure No-pay worden uitgevoerd.

Publicaties

A model for climate target oriented planning

Assessment of transport policies toward future emission targets

Back casting and econometrics

Biofuels in the energy transition beyond peak oil

Cero presentation english

Cero presentation Svenska

Flexible office

Policies and incentives toward car sharing and ride matching

Are future renewable energy targets consistent with current planning perspectives

Progress in industrial ecology robert

Verksamhetsintern klimatkompensation

Over ons

CERO stelt zich tot doel het terugdringen van de CO2-uitstoot van organisaties en het structureel verlagen van de vervoerskosten door:

 

  • organisaties met elkaar te (laten) benchmarken
  • organisaties van elkaar te laten leren
  • actief met de wetenschap samen te werken

 

CERO BENELUX is een stichting en heeft geen winstbejag. Voor het uitvoeren van de begeleidingssessies en benchmarks huurt de stichting daarvoor speciaal opgeleide en getrainde professionals in.

Voor wie?

CERO is bedoeld voor profit- en non-profit organisaties die:

 

  • zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • hun CO2-uitstoot willen verminderen
  • kosten willen besparen

 

Dat doet CERO door bewustwording en gedragsverandering te bewerkstelligen bij hun medewerkers. CERO is vooral interessant voor organisaties vanaf 150 medewerkers.

Contact

    [email* your-email placeholder "E-mailadres]